Terug
Taalsymposium 2015 - Hogeschooltaal

Programma


Tijd

 

13:00

13.30 

Ontvangst

13.30

13.45

dr. Ed Landman | algemeen directeur Hogeschooltaal
opening

13.45

14.05

dhr. Steven Vanhooren - senior adviseur onderwijs Nederlandse Taalunie
De Taalunie en taaldiversiteit

14.05

14.25

mr. Thom de Graaf - voorzitter Vereniging Hogescholen & lid Eerste Kamer
De waarde van taal in het onderwijs

14.25

14.45

prof. dr. Guus Extra - emeritus hoogleraar Language and Minorities, Tilburg University
De drietaligheidsformule van de Europese Commissie

14.45

15.15

Pauze

15.15

15.35

prof. dr. Piet van Sterkenburg | emeritus hoogleraar Lexicologie Universiteit Leiden, emeritus hoogleraar De Nederlanden in de wereld Universiteit van Brussel
Nederlands, een bedreigde taal?

15.35

15.55

prof. dr. Frieda Steurs | campusdecaan letterenfaculteit KU Leuven
Taaldiversiteit in economisch perspectief

15.55

16.15

dr. Anne Kerkhoff | lector Taalbeleid en diversiteit Fontys Hogeschool, Tilburg
Normering B2- en C1-niveau en taaldiversiteit

16.15

16.45

Slotdebat

16.45

17.00

drs. Paul Rüpp | voorzitter college van bestuur Avans Hogeschool
Slotwoord

17.00

18.00

Borrel