Taalsymposium 2015 - Hogeschooltaal

Taal in een multiculturele samenleving


Datum: 20 mei 2015, 13.00 - 18.00 uur
Plaats: Avans Hogeschool,
Hogeschoollaan 1, Breda

In samenwerking met Avans Hogeschool organiseert Hogeschooltaal een symposium waar bestuurders, taalwetenschappers, docenten en ervaringsdeskundigen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over taaldiversiteit. Het thema 'taaldiversiteit' omvat het belang van een goede beheersing van het Nederlands om succesvol te kunnen zijn in loopbaan en samenleving. Het geeft ruimte om te praten over meertaligheid en de verborgen kennis die daardoor en daarover bestaat. De sprekers zullen ingaan op actuele thema's die de opleiders van studenten in het middelbaar en hoger onderwijs bezighouden: het economisch belang van een goede taalbeheersing; de zorgen in de politiek over de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands; niveaubepaling en toetsing; de positie van de anderstaligen in een Europees kader en de dreigende verwaarlozing van het Nederlands onder de druk van Engels als instructietaal.

Het symposium heeft een Vlaams-Nederlands karakter en is bedoeld voor alle docenten, medewerkers en leidinggevenden uit het middelbaar en hoger onderwijs en voor iedereen die geïnteresseerd is in de thema's rondom taaldiversiteit. Dit symposium sluit aan op de masterclass 'Omgang met taaldiversiteit in de multiculturele samenleving' die prof. dr. Guus Extra op 17 april in Breda geeft.

Na afloop van het symposium ontvangt u - tijdens de borrel - een bundel waarin alle lezingen zijn opgenomen. Deelname aan het symposium kost € 95,-. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze website. Na inschrijving ontvangt u de factuur per e-mail. Zodra we uw betaling ontvangen hebben, wordt de deelnamevoucher samen met het definitieve programma en een routebeschrijving per post toegestuurd. Inclusief:
- Een bundel waarin onder andere de lezingen zullen zijn opgenomen,
- koffie & thee en een afsluitende borrel.

U bent van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen en met de sprekers in debat te gaan. Hogeschooltaal en Avans Hogeschool hopen u op 20 mei te mogen begroeten.© Noordhoff Uitgevers
Voorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacy & Cookies